Facebook Wyszukaj na stronie
Prawnik Olsztyn
Tło obrazu Tło obrazu

Wynagrodzenie

Strona główna » Wynagrodzenie

Priorytetem Kancelarii jest pełna przejrzystość i zaufanie w relacjach z Klientem. Z tego względu wynagrodzenie Kancelarii każdorazowo jest ustalane z Klientem w umowie o świadczenie pomocy prawnej jeszcze przed przystąpieniem do wykonywania czynności w sprawie. W celu dostosowania się do możliwości finansowych Klienta na wynagrodzenie Kancelarii mogą składać się następujące składniki:

Wynagrodzenie ryczałtowe

To najprostsza i najczęściej wybierana forma rozliczeń. Obejmuje jednorazową, z góry ustaloną kwotę za świadczenie pomocy prawnej. Może obejmować jedynie poszczególne czynności w sprawie (jak np. sporządzenie pozwu, udział w rozprawie, przygotowanie projektu umowy, etc.) bądź prowadzenie sprawy jako całości. W przypadku wynagrodzenia w formie ryczałtowej pełen zakres usługi objętej wynagrodzeniem zawsze jest sprecyzowany w umowie z Klientem.

W przypadku porad prawnych stawka uzależniona jest każdorazowo od stopnia skomplikowania danego problemu prawnego i wynosi nie mniej niż 150 zł brutto. W sytuacji, gdy po udzielonej poradzie prawnej Klient zdecyduje się na dalsze prowadzenie sprawy to opłata za poradę prawną zostanie wliczona do wynagrodzenia Kancelarii za prowadzenie danej sprawy.

Wynagrodzenie za wygraną (tzw. Success fee)

Może być zastosowane w przypadku, gdy Klientowi zależy na obniżeniu kwoty wynagrodzenia ryczałtowego, którą musiałby uiścić z tytułu prowadzenia sprawy. W takim przypadku wynagrodzenie ryczałtowe stanowi odpowiednio obniżoną opłatę wstępną, natomiast Kancelarii przysługuje także dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od osiągnięcia pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy. W takim wypadku umowa o świadczenie pomocy prawnej precyzuje wysokość opłaty wstępnej oraz zasady obliczania wynagrodzenia za wygraną (np. jako procent od zasądzonego przez sąd na rzecz Klienta świadczenia).

Wynagrodzenie godzinowe

Forma wynagrodzenia skierowana głównie do Klientów biznesowych. Wynagrodzenie Kancelarii uzależnione jest w takim przypadku od ilości godzin faktycznie poświęconych na świadczenie pomocy prawnej. W umowie ustalona zostaje stawka godzinowa oraz przyjęty cykl rozliczeniowy. Następnie na tej podstawie Klient otrzymuje szczegółowe zestawienie przepracowanych godzin, które stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia Kancelarii.

Maszy pytania?
Odpowiemy tak szybko jak jest to możliwe

W naszej ofercie

Zapoznaj się z naszą ofertą

Poznaj całą ofertę
Szybki kontakt
Zapraszamy do współpracy

Kancelaria Radców Prawnych Teza

ul. Kopernika 13, lok 107
10-693 Olsztyn
E-mail: sekretariat@kancelariateza.pl

Wyjście
Przewiń na górę